Om Opplyst

Opplyst 2017 er næringslivet i Saltenregionens store Oscarutdeling. Næringsgallen har som mål å synliggjøre de gode næringsprestasjonene i Salten, noe som blir gjort gjennom et faglig program på dagtid og et prisutdelingsshow på kveldstid.

Mange positive krefter står bak næringsgallaen. Bak initiativet står Innovasjon Norge, DNB, Bodø Næringsforum, Kunnskapsparken Bodø, Bodø kommune/Bodø i Vinden.

I styringsgruppen for Opplyst 2017 sitter representanter fra Fauske Næringsforum, Bodø Næringsforum, Bodø i Vinden, T. Kolstad Eiendom, DNB, AN og Kunnskapsparken Bodø.

I tillegg til alle jurymedlemmer og mange andre som bidrar til at næringsgallaen blir en suksess.


Saltenregionen

Salten er Nord-Norges mest folkerike region med vel 80 000 innbyggere.

Salten består av de ni kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Regionen er på 10 387,77 km² og dermed like stor som Østfold, Vestfold, Akershus og Oslo til sammen. Salten er plassert midt i Norge, hvor avstanden Fauske – Oslo er den samme som Fauske – Nordkapp.

Salten har mye å by på: flere nasjonalparker, verdens vakreste kyst, isbre, en fantastisk skjærgård og et magisk øyrike, grotter, mektige fjell og et svært variert kulturtilbud. I Salten kan du oppleve pulserende byliv og total ensomhet.

Næringslivet

Naturmangfoldet har skapt en svært ressursrik region med fiskeri og oppdrett, landbruk, mineraler og kraftressurser. Næringsstrukturen bærer preg av dette med sterke industrielle tradisjoner, kraftkrevende industri, en betydelig marin og maritim aktivitet og en voksende petroleumsnæring. Rundt 10 % av sysselsettingen er innenfor forretningsmessig/teknisk tjenesteyting. I regionen har 88 % av bedriftene under 10 ansatte, mens flere virksomheter omsetter for mer enn en milliard per år.

Viktige senterfunksjoner er lokalisert til Salten. Universitetsmiljøet tilbyr utdanning og forskning innen akvakultur, økonomi, samfunnsvitenskap og ulike profesjonsstudier. I tillegg finner du Nordområdesenteret, sykehus, hovedredningssentral, forsvar, Luftfartstilsynet, fylkeskommunale og statlige tjenester og tjenesteytende virksomhet.

Bodø er Nordlands viktigste kommunikasjonssenter, og er sammen med Fauske et knutepunkt for nasjonale transportlinjer både når det gjelder båt-, bane-, vei- og lufttrafikk.