Årets oppstarter

Vinner av Oppstartsprisen 2017
MinMemoria er vinner av Oppstartsprisen 2017.

Nominerte bedrifter
Disse fem bedriftene er nominert til årets Oppstartspris: MinMemoria, Aminor, Craig Alibone Chocolate, Salten Laks og Bådin.

Formål og kriterier

Formålet med Oppstarts Prisen er å hedre bedrifter som gjennom nytenkning og nyskapning har bidratt til eller representerer potensiale for økt verdiskapning i Salten.

Vi leter etter en bedrift som har turt å satse i sitt nærområde og som kan stimulere andre til å leve ut drømmene sine.

Juryen ønsker forslag til kandidater hvor:

  • Bedriften tenker innovativt for å nå sine mål. Bedriften har potensial for – og ambisjoner om – vekst.
  • Bedriften har betydning for verdiskapning i sitt nærområde. Dette inkluderer også å ha bidratt til økt synligheten og attraktiviteten til stedet. Selskapet er etablert i Salten.
  • Bedriften er mellom ett og fem år.

Konkurransen om Oppstartsprisen er åpen for alle bedrifter som er etablert de siste 5 år (f.o.m 2012) og som har adresse i Salten. Alle organisasjonsformer er velkommen til å delta.

Meld inn din kandidat til juryleder Liv Bente Kristoffersen. Frist 31. mars.  

Jury
Juryen består av Liv Bente Kristoffersen (DNB og leder av jury), Pål Ove Henden (Inkubator Salten), Stine Estensen (Meløy Utvikling KF) og Kristian Amundsen (Fauna Fauske).