Opplystprisen

Årets vinner av hovedprisen; Opplyst
Salten Aqua er vinner av hovedprisen Opplyst 2017.

Nominerte bedrifter
Disse fem bedriftene er nominert til årets hovedpris: DIPS, Salten Aqua, Sørheim Holding, Widerøe og PowerOffice.

Mål og kriterier for prisen

Årets hovedpris 2017 skal gå til en bedrift som har vist at det er mulig å ta store steg i egen utvikling.

Bedriften har med sin suksess banet vei for andre bedrifter, og har bidratt til positive ringvirkninger for regionen som helhet».

Disse kriteriene ligger til grunn for årets hovedpris:

  • God og solid økonomi, sammen med evne til vekst.
  • Utvikling, innovasjon og bærekraft
  • Omdømme
  • Ringvirkninger for Salten-regionen
  • Ledelse og eierskap

Juryen består av Tord Kolstad (T Kolstad Eiendom og leder av jury), Monica Ahyee (Innovasjon Norge), Kjersti Bye Pedersen (Salten regionråd), Liv Torill Pettersen (Meløy Næringsforum), Morten Støver (DNB) og Bjørnar Brændmo (Beiarn kommune).