Knut Folkestad

04 mai 2017
10:00-16:10

Knut Folkestad

På sin behagelige og humoristiske måte skal Knut Folkstad lede dagarrangementet til Opplyst 2017.