Kjell Lorentsen

Daglig leder og styreleder

Kjell Lorentsen

Daglig leder og styreleder

Biografi

Kjell Lorentsen er utdannet fiskeskipper og fiskeriøkonom.

I hele sitt voksne liv har Kjell Lorentsen jobbet som leder i ulike fiskeri- og havbruksbedrifter. I dag er han styreleder og daglig leder for Gigante Havbruk.

Kjell Lorentsen deltar på